• adobestock_25622063
  • adobestock_106349418
  • adobestock_194449621

SNöröjning - Vi har koll dygnet runt


I vårt nordiska klimat är det inte sällan att det blir rejäla snöfall på vintern som gör det svårt att ta sig fram. Därför finns vi till för företag som behöver hjälp med snöröjning och de delar som hör till, för att alla ska kunna röra sig tryggt vintertid. 

Snöröjning, sandning och sandupptag med traktor


Vi sköter dessa delar åt dig som fastighetsägare så att du släpper fundera över det. Hyr du in oss har vi full koll 24 timmar om dygnet, vilket betyder att vi är där så fort det behövs. När snön är bortröjd sandar vi och ser till att alla som rör sig i närområdet kan göra det utan halkrisk.
 
När vintern sedan är över tar vi upp och transporterar bort all sand som har legat under vintern.

Snöröjning, sandning och sandupptag för hand

​​​​​​​
För att varje arbete ska bli utfört på bästa sätt ser vi till att för hand sköta det som inte går att nå via plogen. Det kan till exempel gälla runt trappuppgångar eller utanför dörrar, ställen där det behövs extrasandning och är svåra att komma åt.

Istappar

​​​​​​​
Något som är viktigt att vara uppmärksam på som fastighetsägare är utifall det bildas istappar längs en fastighet. Det är du som bär ansvaret om någon nedanför skulle skadas.
 
Om vi är inhyrda av dig att sköta snöröjning och sandning ser vi också till att istapparna inte blir någon fara för fotgängare. Vi sköter det åt dig genom att åka upp med en skylift och knackar ner istapparna.